ระบบ "Embed Card"
Posted 5 years ago (15 March 2013)
1 Comments 1650 Views

SIGNATUREมีปัญหาติดต่อได้ที่
E-mail : mod@zkilout.com
Facebook : https://www.facebook.com/ZkilOut
ระบบ

ระบบ Embed Card เป็นการนำ code ที่ได้จาก zkilout ไปติดในเว็บไซต์
เพื่อแสดงผลงานล่าสุดของคุณ

ระบบ
0.3
แก้ไข - css

0.2
เพิ่ม - Embed Code ขนาด 200 x 200
เพิ่ม - Embed Code ขนาด 200 x 85
เพิ่ม - ภาพตัวอย่างก่อนนำโค้ดไปแปะ

0.1 Beta
เพิ่ม - Embed Code ขนาด 300 x 500
เพิ่ม - Embed Code ขนาด 600 x 600

TheLawStudios
เอาไปใช้ในแฟนเพจสวยดีคับ
5 years ago (27 March 2013)
Zkilout · Streaming · (1513114364.6995)